Adresář psychiatrů a klinických psychologů ČR

O adresáři

Chci se zaregistrovat jako psychiatr | Chci se zaregistrovat jako klinický psycholog

 

Informační středisko Národního ústavu duševního zdraví již od roku 1972 připravuje a vydává adresáře psychiatrů České republiky.

Tato činnost byla dne 9. února 2001 v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zaregistrována Úřadem pro ochranu osobních údajů pod č. 752/001, a byl s ní tedy Úřadem vysloven souhlas.

Od roku 2020 je adresář díky spolupráci s Asociací klinických psychologů ČR nově doplněn o klinické psychology, kteří poskytli své údaje pro adresář a vyslovili s jejich zveřejněním souhlas.

Tištěný adresář vychází ve formě brožury A5 a obsahuje kromě kontaktních adres i velmi stručná biografická data, vztahující se ke studiu a vědecko-výzkumným a pedagogickým aktivitám jednotlivých psychiatrů. Je doplněn řadou rejstříků včetně adres psychiatrických (lůžkových) zařízení. Od aktuální verze je doplněn o samostatnou kapitolu klinických psychologů, taktéž vybavenou rejstříky odborných zájmů a míst.

Pokud máte zájem o zařazení do adresáře, vyplňte laskavě registrační formulář v záhlaví k zaznamenání Vašich údajů v té struktuře, ve které se v adresáři objeví.

Aktuální tištěný adresář psychiatrů a klinických psychologů si můžete objednat prostřednictvím formuláře.

Podrobnější informace o adresáři najdete na https://www.nudz.cz/informacni-stredisko/adresar-psychiatru